Barn og syn

Ser barnet ditt godt nok?  


Slik er en normal utvikling av barnets syn

Nyfødt: Ser ut til 20-30 cm, barnet er langsynt.

En uke: Gjenkjenner foreldrenes ansikt, liker å se på kontraster.

3 mnd: Skiller klare farger, kan fortsatt skjele av og til.

6 mnd: Langsyntheten avtar, barnet skjeler ikke lenger.

1 år: God øye-hånd koordinasjon, kan gripe etter svært små gjenstander.

4år: Kontroll av synet på helsestasjonen

5år: Fullt utviklet skarpsyn

Nyttig informasjon

Fireårskontrollen på helsestasjonen er viktig. Her gjøres det en målrettet undersøkelse. Hvis det etter undersøkelsen er tvil om barnets syn, henvises det til optiker, ortoptist eller øyelege. Fargesyn sjekkes ikke på helsestasjonen. Ca 8% av alle gutter og ca. 0,5% av alle jenter er fargesvake. Det vanligste er å ha en rød/grønn fargesvakhet. Det er nyttig å vite om en fargesvakhet til at det kan tas hensyn i både skolegang og ved barns fritidsaktivitet.

Varierende skjeling hos barn er ganske vanlig de første 6 mnd. Skjeler barnet hele tiden på det samme øyet, eller etter 6 mnd. alder, bør dette undersøkes. Dersom man har mistanke om at barnet har et synsproblem bør man få sjekket synet hos optiker hvis barnet er over 5år. Yngre barn bær sjekkes av øyelege, ortoptist eller optiker med spesiell kompetanse på små barn. Generelt anbefaler vi å undersøke barnets syn før det begynner på skolen.  

Ti tegn som tyder på at barnet ditt ser dårlig

1. Barnet klager over uklart syn

2. Barnet lukker ofte ett av øynene

3. Barnet blir fort sliten ved nærarbeid

4. Barnet er lyssky eller veldig mørkredd

5. Barnet klager ofte over hodepine

6. Barnet ser ikke objekter på avstand, selv når de blir pekt ut.

7. Barnet klager over doble eller hoppende bokstaver

8. Barnet unngår lesing eller nærarbeid

9. Barnet myser mye

10. Barnet har vanskeligheter med å sitte stille eller konsentrere seg.