Syn på arbeidsplassen

I dag sitter mange av oss foran en dataskjerm store deler av arbeidsdagen. Dette stiller krav til synet som dine vanlige briller ikke nødvendigvis tar hensyn til.      

Har du en lesebrille eller progressivbrille er den tilpasset den leseavstanden du har når du leser i f.eks en bok eller avis. Men når man sitter foran en dataskjerm har man ofte en annen avstand

 Her er hva arbeidsmiljøloven sier om databriller: Arbeidsmiljøloven