Tips om bruk av kikkert

Virker teleskopet uskarpt på høy forstørrelse og lang avstand, ser du stjernene bedre med en liten kikkert, synes du det er vanskelig å tilpasse øyet til okularet du ser i?

For å sjekke om teleskopet er skarpt bør det gjøres på forholdsvis kort hold. Gjerne 100-200m, først med lavest forstørrelse og så med høyere forstørrelse. Er bildet da skarpt er optikken mest sannsynlig i orden. Det er selvfølgelig en fordel og å teste skarpheten utendørs og ikke gjennom et 2 eller 3 lags vindu hvor refleks lett vil oppstå.

Fjell i horisonten er mye gråere og utydeligere enn det som er nærmere selv om du ser uten kikkert. Med en kikkert med lav forstørrelse 7x, 8x eller 10x vil bildet selv på avstand bli relativt skarpt, omtrent som om du ser uten kikkert, men økes forstørrelsen til 20x eller 40x eller mer vil luften som kan være fuktig, tåkete eller med varmedis virke veldig inn på det du ser. Det blir verre jo større avstand og høyere forstørrelse en bruker. Uansett hvor god eller dyr kikkert du har kan det ikke endres på dette med forstyrrelsen i luften en ser igjennom langs bakken.

Bildet blir også mørkere jo mer en øker forstørrelsen. Jo større frontlinsen er, dess mer lys samler kikkerten og jo mer kan man øke forstyrrelsen.

Litt annerledes og bedre forhold er det når en kikker opp på himmelen og gjennom atmosfæren. En er da selvfølgelig avhengig av at det ikke er skyer eller tåke.

En stjerne er så langt unna at om du forstørrer den 1000x vil den ikke bli større. Månen og planetene er mye nærmere og vil kunne bli tydeligere og større gjennom et teleskop. Tusenvis av stjernehoper, galakser, dobbeltstjerne osv er populære observasjonsobjekt som en fint kan se gjennom et forholdsvis lite teleskop.

Avstanden til okularet er mest en vanesak. Gummien på de fleste okularer er vanligvis veldig små og enkelte okularer har ikke gummiring i det hele tatt. Vises det sorte skygger i ytterkant når du ser i okularet er du for nærme. Prøv da å holde litt lengre avstand til okularet. Er avstanden for stor blir bildet for lite. Prøv å støtte øyebrynet eller kinnet på kanten av okularet.

Se forskjellige kikkerter her.